De Aventurijn Massage

Sportmassage

De Aventurijn is aangesloten bij het Nederlands Genootschap voor Sportmassage.
Licentienr. 449642

Sportmassage is een stevige vorm van massage waarbij knedingen en strijkbewegingen worden gebruikt om toegang te krijgen tot de dieperliggende spierlagen. De massage maakt verhard weefsel weer soepel en stimuleert de bloedcirculatie, waarbij tevens de afvalstoffen uit de spieren afgevoerd worden. Via sportmassage kunnen ook triggerpoints
(verkrampingen in spieren op microniveau) opgespoord en behandeld worden.

De behandeling bestaat uit verschillende massagetechnieken gericht op de verbetering van de conditie van de spieren. Door de massage ontspannen de spieren zich, wat bijdraagt aan de totale verbetering van de fysieke en mentale gesteldheid.
Sportmassage verbetert niet alleen de doorbloeding en de stofwisseling, maar stimuleert ook de spieractie en de vochtafdrijving. Het is juist door de ontspanning of activering van de spier dat de spierspanning wordt beïnvloed. Door de preventieve
behandeling van de sportmasseur wordt de lichamelijke conditie van de sporter verbetert en / of bestendigt. De eventuele nadelige gevolgen voor de specifieke sportbeoefenaar wordt weggenomen, verzacht of tot een minimum beperkt.

De belangrijkste technieken aangewend in deze massage zijn het palperen,kneden, de effleurage (oppervlakkige strijkmassage), de petrissage (stevige kneedmassage), de frictie (krachtige wrijfmassage), schuddingen, botverschuivingen en het tapoteren.

De benaming ‘sportmassage’ zou de indruk kunnen wekken, dat alleen sportmensen gemasseerd mogen worden. Dit is echter niet juist. Deze massage is uiteraard erg geschikt voor sporters, maar niet alleen voor hen.De massage is eveneens bedoeld voor mensen die last hebben van gespannen spieren, stress, hoofdpijn, of die heel actief in het leven staan.
Tegenwoordig willen we gezonder leven, en sporten neemt daarbij een belangrijke plaats in. Zowel recreanten als topsporters hebben baat bij een sportmassage.
Geschikt bij:

- het voorkomen van blessures
- het verminderen van het effect van overbelasting van de spier  (spierpijn,verhardingen, melkzuur)
- stress
- vermoeidheid
- stijfheid
- het vinden van lichamelijke en geestelijke ontspanning
Niet geschikt bij

aandoeningen aan de huid zoals eczeem en open wondjes. Dit omdat er met olie op de huid wordt gewerkt.

We verzorgen o.a. de verzorging (massage) voor DEV Doorn