De Aventurijn Massage

Belastingaftrekbaar

Graag wil ik u erop attent maken dat de bedrijfsmassages fiscaal mogelijk voor u aftrekbaar zijn.

De belastingdienst heeft bepaald dat stoelmassage onder bepaalde voorwaarden wordt gezien als een vrije arbo-verstrekking. Dit is een belangrijke erkenning van stoelmassage als maatregel ter preventie van onder andere stress en werkgerelateerde klachten (RSI)
Wanneer een werkgever of de branchevereniging waarbij de werkgever is aangesloten een Arbo-convenant met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft afgesloten, kan voor het opzetten van een RSI-beleidsplan en voor het ontwikkelen van initiatieven om de kwaliteit van de Arbo-dienstverlening te verbeteren, met name op het terrein van preventie, ziekteverzuim, en reintregratie, een subsidie worden aangevraagd. Het subsidiepercentage ligt tussen de 50 en 100%.
Daarnaast maakt de fiscus het mogelijk dat een werkgever het personeel kan trakteren op een belastingvrije RSI-behandeling. Dit houdt in dat de werkgever deze kosten kan aftrekken van zijn brutowinst. Voor het verstrekken van een RSI-behandeling gelden dezelfde voorwaarden als bij de vrije verstrekking van een stoelmassage. Deze zijn te vinden in artikel 17.4 Arbo-verstrekkingen van de loonbelasting.
Samenvatting: Een stoelmassage is onder de volgende voorwaarden een vrije verstrekking:
-U heeft als werkgever een Arbo-plan
-De stoelmassage maakt in redelijkheid deel uit van dat Arbo-plan.
-De stoelmassage vindt tijdens werktijd plaats.
-De werknemer is geen eigen bijdrage verschuldigd.
-Er is geen sprake van een aanmerkelijke privé-besparing voor de werknemer.
Bedrijfsmassage wordt niet als loon in natura beschouwd en daarom niet onderworpen aan de loonbelasting. De kosten voor stoelmassage en werktijd kunnen volledig worden meegenomen in de opgave loonbelasing en omzetbelasting van uw bedrijf.