De Aventurijn Massage

Bedrijfsmassage

Referenties

Massage op het bedrijf kent alleen maar voordelen
Er is veel veranderd in het zorgstelsel. In de Arbo-wet is vastgelegd wat goede arbeidsomstandigheden zijn. Als werkgever bent u volgens deze wet verplicht om uw uiterste best te doen om ziekte onder werknemers te voorkomen. Werknemers worden door RSI, stress en langdurig in één houding werken of door veelvuldig dezelfde beweging te maken (computer ed.) aan het arbeidsproces onttrokken. Voorbeelden van door stress veroorzaakte klachten zijn: rugpijn, stijve nek, pijnlijke schouders, versnelde hartslag, lusteloosheid, hoofdpijn en slapeloosheid. Een structurele inzet van stoelmassage zorgt voor een belangrijke bijdrage aan de gezondheid en het welbevinden van uw personeel, en zorgt op de lange termijn voor een gezondere bedrijfscultuur waarbij u uw waardevolle personeel beter aan u bindt. In het kader van “finding en binding” dus een krachtig hulpmiddel.
Stoelmassage levert geld op!
Werkgevers draaien in toenemende mate op voor de kosten van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Tussen de 70% en 90% van al het verzuim is niet-medisch. Bovenstaande klachten kunnen heel reëel zijn en beslist geen aanstellerij. Een ziektedag kost een bedrijf gemiddeld 300 euro (Bron Arbo ned) per werknemer. Een massage kost bij ons ± 15 éuro. Dat wil zeggen: door één ziektedag te voorkomen kunt u 20 massagesontvangen. Dat is twee maal per maand een stoelmassage in uw bedrijf. Stoelmassage is bij een structurele inzet ook nog fiscaal aftrekbaar, waardoor de kosten nog eens verder worden gereduceerd.
U ook nog
Steeds meer bedrijven kiezen dan ook voor stoelmassage. Deze massagevorm heeft als uitgangspunt "hoe blijf ik gezond" in plaats van "hoe word ik weer beter". Bij regelmatige behandeling is de algemene invloed van massage: circulatie bevorderend, spanningscyclus doorbrekend (RSI preventief), ademhaling verdiepend en nachtrust bevorderend. Tevens werkt massage zeer positief uit op de stemming en psyche.
Op een speciale massagestoel kunnen we het hoofd, de nek, de schouders, de armen en de rug behandelen. Daarbij worden alle lichamelijke functies gestimuleerd, stroomt de energie weer door en kan opgehoopte spanning het lichaam verlaten. En u voelt zich weer energiek, ontspannen, helder en alert. Iedere massage stemmen we opnieuw af op de persoon die op de massagestoel zit. De massages zijn hierdoor voor de masseur elke keer een nieuwe uitdaging.
Het voordeel van een stoelmassage is dat u de kleding gewoon kunt aanhouden. Daardoor kan stoelmassage overal worden gegeven. Dus niet alleen wekelijks of twee keer per maand bij u op het bedrijf, maar ook tijdens of na een vergadering, beurzen, evenementen, (personeels)feesten, of als geschenk aan uw relaties.
Wij komen graag bij u langs, zodat u onze massage zelf kunt ervaren. Daarbij bespreken we de mogelijkheden voor uw bedrijf en kunnen we afspraken maken over het tijdstip, de gewenste frequentie, ruimte, kosten en overige praktische zaken.
Reageer snel en ontvang de eerste drie maanden 25% korting